Powstanie Izby
Założycielami Izby Historycznej są entuzjaści historii,którzy od lat zbierają
pamiątki dotyczące zamierzchłych, jak i najnowszych dziejów miasta i gminy Pełczyce.
Ich starania i determinacja doprowadziły do powstania małego muzeum, które uroczy-
ście otwarto 11grudnia 2003 roku. Pierwsze eksponaty muzealne pochodzą ze zbiorów
prywatnych założycieli izby. Kolejne, zgromadzone w dwóch pomieszczeniach, to pamią-
tki przekazywane nieustannie przez mieszkańców Pełczyc i okolic. Zgromadzono już po-
nad czterysta eksponatów,wśród których znaleźć można fotografie dawnych Pełczyc, czyli
Bernstein. Do najcenniejszych należą przedmioty sprzed trzech i czterech
tysięcy lat m.in. kamienne żarno.Muzeum jest czynne:

we wtorki i czwartki
w godzinach
od 15 do 18
oraz
soboty
od 11 do 15

Wszystkich serdecznie zapraszamy do zwiedzania

smok